เกี่ยวกับเรา


บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งผนังคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดเซรามิกเป็นรายแรกในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แบรนด์ TEXCA Wall ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงและเครื่องจักรทันสมัย เป็น in-house เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเอง ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมผนังและวัสดุมวลเบาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากว่า 20 ฉบับ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกกว่า 20 ฉบับ รวมทั้งยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จากประสบการณ์การผลิตและบริการติดตั้งผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง สถาปนิกผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการต่างๆ อาทิ เช่น โครงการอาคารสูง อาคารแนวราบ อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสาธารณะ และอื่นๆ มากกว่า 500 อาคาร

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ที่นี่