Home (TH)

PROFILE


บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งผนังคอนกรีตมวลเบา
ผสมเม็ดเซรามิกเป็นรายแรกในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แบรนด์ TEXCA Wall ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงและเครื่องจักรทันสมัย
เป็น in-house เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเอง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมผนังและวัสดุมวลเบาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากว่า 20 ฉบับ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกกว่า 20 ฉบับ รวมทั้งยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015 และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง สถาปนิกผู้ออกแบบ
และผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการต่างๆ อาทิ เช่น โครงการอาคารสูง อาคารแนวราบ อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล
อาคารสาธารณะ มากกว่า 500 อาคาร

PRODUCTS

TEXCA Wall ผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปที่มีเม็ดเซรามิกมวลเบา คุณภาพสูง TEXCA เป็นส่วนผสมเสริมแรงแทนการใช้หินทำให้ผนัง TEXCA Wall
มีคุณสมบัติเด่นหลายด้าน เช่น แข็งแรง น้ำหนักเบา เป็นฉนวนกันร้อนและ
กั้นเสียง ทนไฟได้นาน เจาะยึดแขวนรับน้ำหนักได้มาก และดูดซึมน้ำต่ำ

TEXCA  เม็ดเซรามิกมวลเบาที่ผ่านกรรมวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง 1250°C เพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษคือ นํ้าหนักเบา แข็งแรง เป็นฉนวนกันความร้อน และทนไฟสูง อีกทั้งในกระบวนการผลิต TEXCA ยังใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ ทำให้วัสดุ TEXCA มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย